Milan Šaradin

Jeho život a relevantné informácie o ňom, bez neho by tento web neexistoval.

Projekty a Galérie Odkaz

Tu nájdete zoznam projektov, galérií a výstav, ktorých sa zúčastňujeme od roku 2013. Pomáhali propagovať Milanovu tvorbu a stále tak robia.

Ako sa to robilo

História tohto webu, ako sa začal a stal sa dlhodobým projektom, ktorý pokračuje dodnes.

Technické detaily projektu

Podrobnosti o tom, ako som triedil, skenoval a archivoval obrázky, a tiež o softvéri a hardvéri, ktorý som použil.

Close Menu